Služby - bezpečnostní agentura Bria

V souladu s objednávkou zákazníka zabezpečujeme na požadované úrovni tyto služby:

  1. Strážní službu na stanovištích, spojenou s kontrolou pohybu vozidel a osob včetně vedení záznamů o této činnosti, ostrahou a bezpečnostním dohledem včetně využití technických prostředků kontroly na oplocení, vjezdech a vchodech do objektu.

  2. Strážní službu hlídkováním s variabilním řešením pochůzek po určených trasách, prováděnou hlídkami strážných nebo strážných psovodů se psy, za použití technických prostředků kontroly činnosti strážných. Při uzavření smlouvy v rozsahu nad 1000 hodin za měsíc na dobu neurčitou se bezpečnostní služba Pavel Klofera - BRIA zavazuje k pořízení a instalaci systému kontroly obchůzek na své náklady.

  3. Převozy finančních hotovostí a jiných cenin v osobním vozidle s pevně zabudovanou schránkou nebo doprovody při těchto převozech.

  4. Činnost recepčních nebo vrátných v zařízeních spravovaných Vaší firmou (ubytovny, penziony apod.)

  5. Pořádkovou službu uvnitř objektu, včetně plnění úkolů spojených s řízením vnitropodnikové dopravy.

  6. Protipožární bezpečnostní dohled v celém objektu, včetně plnění povinností ohlašovny požáru na vybraných stanovištích ostrahy.

  7. Součinnost a podíl na prevenci proti vzniku požáru, ostatních havárií a mimořádných událostí.

  8. Další služby dle dohody s klientem

Dále Vám jsme schopni navrhnout a zrealizovat montáž elektronického zabezpečovacího či kamerového systému s možností hlášení poplachu na Váš mobilní telefon nebo pult centralizované ochrany.